Aurareading

Aurareading wat kan ik ermee?

Een aurareading geeft je helderheid en inzicht in de situatie waarin je nu staat in je leven. Daarnaast kan het ook inzicht geven in fysieke, emotionele en geestelijke patronen/klachten en in vragen die je hebt rondom werk, kinderen en opvoeding, zwangerschap, relaties, familiepatronen etc.

Wat is een aura?

De aura is een energieveld dat elk mens, dier en plant omhult. Als je in staat bent dit energie veld bij een mens waar te nemen, kan iemand die daar in getraind is, informatie over deze persoon verkrijgen en interpreteren. Deze informatie kan betrekking hebben op zowel het emotioneel, fysiek, psychisch, mentaal als spiritueel functioneren. Er kunnen ook belangrijke dingen uit naar voren komen met betrekking tot jouw, misschien nog ongebruikte kwaliteiten en talenten. Informatie over kanten van je zelf die je misschien nog niet kent, of over steeds terugkerende situaties of patronen in jouw gedrag.

Vaak is het zo dat wat je eigenlijk al vaag ergens van je zelf weet, door een auralezer gezien (gelezen), benoemd en verduidelijkt kan worden. Ook is het mogelijk dat je bepaalde vragen hebt. De reader kan hier naar kijken en je adviseren, afhankelijk van de mogelijkheden die je zelf hebt.

Hoe gaat een Aurareading in zijn werk?

We gaan tegen over elkaar zitten. Hierna stem ik mij af op mijn intuïtie en mijn hogere zelf, ik maak mezelf leeg, stem me af op jou en de informatie die binnen komt uit jou onderbewuste, waarin je veel zal herkennen. Vaak kun jezelf niet altijd zo makkelijk bij deze informatie, maar je wordt wel beïnvloed door door deze informatie. Door een aura reading kun je inzicht krijgen in wat je beweegt en waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

Een aurareading help je om:

– Meer inzicht over jezelf te krijgen.

– Inzicht in jou sterke en zwakke kanten te krijgen.

– De juiste keuzes voor jezelf te maken.

– Helderheid inzake relaties zoals vrienden, ouders en familieleden te krijgen.

– Te begrijpen waarom situaties in jouw leven zich voordoen, terwijl je het soms anders had gewild.

– Meer balans in je leven te krijgen.

– Te begrijpen waarom dezelfde situaties of gedragspatronen zich herhalen in jouw leven.

Wat kan een reading jouw brengen?

Een reading biedt je zelfinzicht en werkt helend. De informatie die je nu hebt, helpt je om je eigen antwoorden te vinden op je vragen. Je wordt je opnieuw bewust van je kwaliteiten en mogelijkheden en hoe je deze optimaal kunt benutten voor het welzijn van jezelf en dat van anderen. Dingen die je diep van binnen al weet worden je duidelijk of bevestigd, je kunt er nu anders naar kijken en mee omgaan.

Praktisch.

Een aurareading duurt ongeveer 60 minuten.

Tijdens de reading kun je ook vragen stellen als die er zijn.