Voice dialogue

Wat is voice dialoque?

Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je wilt, maar ook zo ‘hoog’ als je reikt, zo ‘laag’ als je durft en zo ‘ver’ als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben.

In voice dialogue gaan we de dialoog aan met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Het is een methode om elk deel van ons zelf een stem te geven en eens uit te laten praten. Hierdoor krijgen we een steeds groter inzicht in die zaken die ons drijven. Hetgeen leidt tot een ruimer bewustzijn. Dit betekent dat voice dialoque niet op de eerste plaats een veranderingstechniek is, maar een methode om tot bewustzijn te komen. Dit is meestal zeer therapeutisch.

Wat is het doel?

Uiteindelijke doel van voice dialogue is om jezelf in alle dimensies te leren kennen. Zodat je meer keuze mogelijkheden krijgt, vanuit een steeds bewuster wordend ego.

In gesprek met onze deelpersoonlijkheden.

In voice dialoque worden al onze ikken uitgenodigd om vrijuit te spreken. Om zich in al hun energie te manifesteren zonde tussenkomst van het ego, dat zich meestal met kritische persoonlijkheden identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. Deze vaak onbewuste energiepatronen werken in ons dagelijks leven en sturen ons zonder inmenging van onze bewuste wil.

De deelpersoonlijkheden ‘onze ikken’ die wij binnen het concept van voice dialogue identificeren en benaderen hebben overeenkomsten met de archetypen van Jung. Er zijn verschillende soorten delen. Zo heeft ieder een bijvoorbeeld in zich de:

  • beschermer
  • doordrammer
  • criticus
  • kwetsbare
  • af kraker
  • grappenmaker
  • driftkop
  •  

We kunnen de delen ‘onze sub persoonlijkheden’ herkennen die we verdrongen hebben en niet meer willen herkennen. Of juist delen die heel sterk in ons aanwezig zijn en dan vaak ook de overhand hebben in ons voelen, denken en gedragen.